Za4505

Survival kit

תיאור מוצר

ESSENTIALS ערכת השרדות במארז ספר

מידות מארז: 12×18 ס"מ
ערכה הכוללת:
1. מצפן
2. מולטי כלי שטוח:
מאפיינים: פותחן קופסאות, מפתח ברגים, משונן, שרשרת מפתח, מחוון כיוון, פותחן, מברג ראש שטוח
מידות: 68×45 מ"מ, משקל: 30 גרם
3. מברג ביטים בצורת עט